Millised on spordiväljakute mõõdud?

Täissuuruses väljaku mänguala mõõtudeks on 28m x 15m, 420m². Võistlusväljakutel peab väljaku ümbruse turvaala lisanduma 2m kogu platsi ümber. See teeb palliväljaku suuruseks 32m x 19m, 608m². Väljaku jooned on 5cm laiad.

3x3 korvpalliväljaku mänguala mõõtudeks on 15m x 11m, 165 m². Turvaala peab väljaku ümbruses olema järgmine: võistlusväljakutel 1,5m mõlemalt poolt, 2m korvi all ja 1m korvist eemal, tagajoonel. Kogu väljaku suuruseks on seega 18m x 14m, 252m². Väljaku jooned on 5cm laiad.

Üksikmängu tenniseväljaku mänguala suuruseks on 195,65 m² (23,77m x 8,23m), servijoon asub võrgust 6,4 m kaugusel.  Paarismängu tenniseväljaku mänguala suuruseks on 260,87m² (23,77m x 10,97), servijoon asub võrgust 6,4m kaugusel. 

Standardmõõtmele vastava tenniseväljaku rajamisel tuleks platsi suuruseks arvestada ca 700m2 (36,58m x 18,29m, 668,9 m²). Turniiriväljak vajab 845,42 m² suurust platsi (39,62m × 21,34m), millesse mahub ruum ka kohtunikele ja mängijatele. Soovituslikud mõõtmed väikese tenniseväljaku rajamiseks on 32m x 16m, 512m2. Väljaku jooned on 2,5 kuni 5 cm laiad, välja arvatud otsajooned, mis võivad olla kuni 10 cm laiad.

Padeli väljaku mänguala suurus on 200m² (20m x 10m). Väljaku keskel on võrk, mis jagab väljaku kaheks ruuduks suurusega 10m x 10m. Väljaku jooned on 5cm laiad.

Võrkpalliväljaku mänguala suurus on 162m² (18m x 9m). Võistlusväljaku üldpindala on koos turvaalaga 360m² (24m x 15m). Väljaku jooned on 5cm laiad.

Rannavõrkpalli mänguala suurus on 128m² (16m x 8m). Võistlusväljaku üldpindala on koos turvaalaga 308m² (22m x 14m). Väljaku jooned on 5cm laiad.

Põhiväljak on 40m pikk ja 20m lai (800m²). Mänguväljakut ümbritsev turvaala peaks olema vähemalt 1m laiune mööda külgjooni ja 2m värava taga, mistõttu on väljaku kogusuuruseks 1056 m² (44m x 24m). Väljaku jooned on 5cm laiad.

Sulgpalliväljaku suurus on 81,74 m² (13,4m x 6,1m). Üksikmängu väljaku laiuseks on 5,18 m. Ohutuse tagamiseks peaks jätma vaba ala väljaku otsajoone taha ning kauguse seinast vms takistusest vähemalt 2 m. Väljaku külgedele peaks jääma turvaala 1,5m, seega kogu rajatava väljaku mahuks peaks arvestama 163,56m² (17,4m x 9,4m). Väljaku jooned on 4cm laiad.

Standardmõõtudes jalgpalliväljaku mõõtmed on 90m-120m x 45m-90m ehk 4050m² kuni 10 800m². Väljajooksuala peab väljaku ümber olema vähemalt 3m igal küljel. Kõik platsi jooned peavad olema võrdselt, kuid mitte üle 12 cm laiad.

Reeglid lubavad väljakut rajada vahemikus 36m x 18m (648m²) ja 44m x 22m (968m²). Viimast igal juhul kui väljaku mõõtmete puhul kehtib valem pikkus = 2 x laius. Väljaku jooned on 5cm laiad.

Millised on spordiväljaku rajamise komponendid?

Pinnasetööde peamine eesmärk on tagada tasane, stabiilne ja tugev pinnas. Milline saab see lõpptulemusena olema sõltub kattelahendusest või spordiala(de)st, mille jaoks väljak rajatakse. Näiteks kõvakattega tenniseväljaku ehitamine vajab asfaltalust. Tagahoovi korvpalliväljakuid saab aga rajada tänavakivist.

Lähtuvalt spordialast tuleb valida väljakule sobiv pinnakate. Selleks, et leida teie vajadustele kõige paremini vastav lahendus, soovitame konsulteerida asjatundjaga. Kõik pinnakatted vajavad teatud tüüpi hooldust, mille eripärade tundmine aitab oluliselt valiku tegemisel.

Sageli on ühest ja samast pinnakatte tüübist saadaval mitmeid versioone, mistõttu ei ole erialaste teadmisteta võimalik teha parimat ehk teadlikku valikut. Lihtsustatult tuleb aga valik teha kategooriate „kõva väljak“ versus „pehme väljak“ vahel.

Spordiväljakut eraldav piirdeaed aitab mänguala muust keskkonnast eraldada. Aia olemasolu tagab kindluse sportides, kaitstes spordivarustust ja ka ümbritsevat keskkonda. Lisaks muudab piirdeaed spordiväljaku läheduses liikuvate inimeste ning ka koduloomade jaoks turvalisemaks. Avalikes kohtades aitab piirdeaed kaitsta vandalismi eest.

Millist spordiinventari ja kuidas on plaanis kasutada? Kas eelistad statsionaarset korvpallikonstruktsiooni, mis on kindlasse asukohta betoneeritud või soovite mobiilset ehk teisaldatavat lahendust? Kas vajate individuaalsete treeningute jaoks spetsiaalset varustust? Need on küsimused, mille üle soovime juurelda. Oluline on meeles pidada asjaolu, et suurema inventari puhul võib tekkida vajadus nende hoiustamiseks. Saadaval on palju erinevaid tooteid väga erinevates hinnaklassides. Kindlasti soovitame projektile mõelda kui ühele suurele tervikule ning seada täpsed kriteeriumid nii oodatavale kvaliteedile kui sellest lähtuvale hinnale.

Lisavalgustuse olemasolu sõltub väljaku kasutamise vajadusest ja projekti eelarvest. Üldjuhul pole kodu- ega isegi avaliku spordiväljaku kasutamisel lisavalgustust vaja. Siiski soovitame parima lahenduse väljaselgitamiseks konsulteerida valgustuslahenduste spetsialistiga.

Kuidas planeerida spordiväljaku rajamist?

Parima ruumilahenduse saavutamiseks on spordiväljaku jaoks sobiva koha valimine väga oluline. Kindlasti tuleb platsile soovitud asukohas tutvuda maapinna eripäradega, mõelda puude ja põõsaste mahavõtmise ning mõnikord ka suurte kivide pinnasest eemaldamise vajadusele. Läbi tuleks mõelda päevase valguse kasutamine ning lähedalasuvatest hoonetest ja veesilmadest tekkivad piirangud. Ehitustööde teostamiseks on vaja määratleda, millise tehnikaga on võimalik planeeritud spordiväljaku asukohale läheneda.

Iga spordiga tegelemiseks on vaja ruumi. Lähtuvalt spordialast kujuneb välja ka konkreetne vaba ala mahu vajadus. Näiteks väike korvpalliväljak mahub 50m2 peale, kuid standardsuuruses tenniseväljak vajab vaba ala juba ligikaudu 700 m2. Kohapealsed võimalused määravad, millise väljaku rajamisse saaksid inventeerida.

Spordiväljaku rajamisel on väga vajalik mõelda ka selle ohutusele. Oluline on leida võimaliku väljaku läheduses olevad ohtlikud esemed ja hooned. Ehk on vaja väljaku ümber rajada piirdeaed, et vältida mööduvate sõidukitega seotud õnnetusi. Võib-olla piisab pehmete kaitsmete lisamisest lähedal asuvatele hoonetele.

Isikliku spordiväljaku rajamine ja selle edaspidine hooldamine on küllalti kulukas ettevõtmine. Soovitame planeeritud investeeringu jaoks paika panna eelarve. Selleks on esmalt vaja mingisugustki hinnangut projekti orienteeruva kogumaksumuse kohta. Näiteks saab lihtsamad tingimused sporditegevusteks luua kõigest paarisaja euroga – väike korvpallilaud suvila seina. Suuremate projektidega seonduvad kulud võivad aga küündida kuni 50 000+ euroni. Oluline on otsustamiseks vajaliku info kogumine, seega ärge kõhelge spetsialistidega ühendust võtmast. Küsige hinnapakkumist või vähemalt esmaseid ligikaudseid arvutuskäike, mis põhineb just teie spordiväljaku ehitamiseks olulistele kriteeriumitele.

Soovitame välja valida ning järjestada eelistuse järgi spordialad, mida soovite planeeritud väljakul harrastada. Multifunktsionaalne spordiväljak on parim lahendus investeeringust maksimumi saamiseks. Rõhutame, et spordiväljaku rajamise projekt tasub end lõpuks ära vaid siis kui seda hakatakse ka aktiivselt kasutama. Mõelge oma tegelikele vajadustele koos eelarveliste võimalustega.

Spordiväljaku rajamise eesmärgist lähtudes tuleb otsustada, milline kate on sellele kõige sobivam. Väga levinud on ootus vastupidavatele ja kergesti hooldatavatele pinnakatetele. Saadaval on plastikkatted, kummikatted, kunstmuru, hübriidliivakate jne. Pinnakatte valik sõltub otseselt spordiplatsi kasutamise eesmärgist. Näiteks eelistavad tennisistid kõvakatet, kuna suuresti mängitakse profiturniire akrüülkattel. Rannavõrkpalli mängitakse eelistatud ikka liivakattel. Õige valiku tegemiseks soovitame konsulteerida asjatundjaga. Iga pinnakatte puhul on alati plusse ja miinuseid, mis lähtuvad sellele seatud ootustest ja kasutusest.

Erinevate spordialadega tegelemiseks on vaja ka spetsiaalset spordivarustust. Soovitame valiku tegemisel lähtuda selle kasutamise sagedusest ning oluliseks kriteeriumiks seada inventari kvaliteet. Meie kogemus kinnitab, et kõrgema kvaliteediga bränditooted on oma hinda väärt. Enne valiku tegemist mõelge ka inventari hooldamisnõuetele ja hoiustamise vajadusele. Aitame teid tegemaks teadlikke valikuid.

Head valgustingimused on olulised, kui teil on soov väljakut kasutada igapäevaselt ning aastaringselt. Valgustuslahedus on soovitatav ka juhul kui väljak asub pimedamas kohas, mille ümbruses on näiteks kõrged puud või hooned. Samuti aitab lisavalgustus vähendada ilmastikutingimustest tulenevaid nähtavusprobleeme.

Spordiväljaku ehitamine kestab olenevalt projekti mahust 4-8 nädalat. Töögraafikusse tuleks sisse arvestada pikemad tarneajad ja tööde teostamiseks mittesobivad ilmastikutingimused. Suuresti tahavad ehitajad oma tööd ühes jaos lõpetada. Viimane aga eeldab, et kõik sujub plaanipäraselt ilma tagasilöökideta.

Millised on erinevate spordiväljakute katete hooldamise nõuded?

Muld, muda, lähedalasuvatelt puudelt langenud lehed, kastmissüsteemide pritsmed või isegi kemikaalid võivad väljakutele sattuda. Aja jooksul võib plaatide vahekohtadesse tekkida ka muru või sammal. Hooldustöödeks on lubatud kasutada lehepuhurit või kõrgsurvepesurit. Puhastamisel võib kasutada ka vees lahjendatud neutraalset pesuainet. Kahjustatud plaate saab kergesti asendada. Üldiselt vajavad plastikplaadid võrreldes teiste kattetüüpidega kõige vähem hooldust. Plastikkatte eluiga sõltub peamiselt selle kvaliteedist ja kasutusest. Üldjuhul peab keskmise intensiivsusega kasutatav plastikkate vastu vähemalt 15-20 aastat.

Akrüülkate on vastupidav ja ka suhteliselt vähe hooldust vajav. Regulaarne puhastamine aitab vältida katte määrdumist ja enneaegset kulumist. Platsi varjulisemates kohtades ja väljaku nurkades tuleb jälgida võimalikku hallituse teket. Siseväljakud nõuavad nii sagedast tolmuimemist kui ka vähemalt ühte iga-aastast märgpuhastust kerge pesuvahendi ja pehmete harjastega seadmega.  Seennakkus ei levi akrüülkattel loomulikult, mistõttu on seen- või hallituskatte teke tingitud katte kokkupuutest orgaanilise ainega. Akrüülpinnalt hallituse, seente ja muude organismide eemaldamiseks kasutage:

1) 2 osa majapidamises kasutatavat valgendit, segatuna 1 osa veega. Kasutage seda lahust kahjustatud piirkondade katmiseks. Hõõruge õrnalt pehmete harjastega harjaga ja loputage mõne minuti pärast hoolikalt.

2) Üldpuhastuseks piisab tavaliselt märgpesust. Kui väljaku pinnal on nähtavaid plekke, siis võib enne märgpesu pehmete harjastega harjaga kanda plekile õrnatoimelist pesuainet.

Ka vihmavesi aitab teie väljakut puhastada. Seisvasse vette aga koguneb mustus, jättes maha plekid ja prahikuhjad. See toimib nagu liivapaber mängija jalgade all ja tekitab pinnale hõõrdumist. Lehed ja männiokkad mitte ainult ei määri väljakut, vaid on ka hallituse kasvulavaks. Eriti oluline on eemaldada lehed sügisel ja hoida oma väljak kogu talve prahist vaba. Kasutage pinna puhastamiseks pehmeid nailonist või karvatüüpi harjasid. Liiga kõva küürimine kõvade harjastega võib pinda kahjustada. Survepesuri kasutamisel piirake survet ja ärge hoidke otsikut pinnale liiga lähedal, vastasel juhul võib pinnakate kahjustuda. Pindsurvepesurid säästavad aega ega jäta triipe nagu käsitarvikud. Akrüülpinna eluiga sõltub selle kvaliteedist, kasutusest ja hooldustasemest. Üldiselt kestab tavaline intensiivselt kasutatav akrüülpind 6–8 aastat, enne kui on vaja seda uuesti üle katta.

Sünteetilised pinnad on valmistatud ülimalt vastupidavatest polümeeridest, mis on loodud vastama kõikidele kliimakriteeriumidele ja taluma ka pidevat naelikute kasutamist. Hooldusvaba spordipinda aga pole olemas ning ka sünteetilise pinna regulaarne kontroll (kord aastas) ja jooksev hooldus on vajalikud, et säiliksid pinnase omadused selle ettenähtud kasutamiseks.
Pühkige väljakult lehed ja muu prügi. Vajadusel puhastage väljak sinna kogunenud saasteainetest nagu mustus, vetikad, sammal, liiv jne. Vajadusel kasutage ennetavalt sambla- ja/või vetikatõrjevahendit. Eemaldage regulaarselt umbrohukasv väljaku äärtest. Kummipinna eluiga sõltub selle kvaliteedist, kasutusest ja hooldustasemest. Üldjuhul peab tavaline intensiivselt kasutatav plastpind vastu 15 aastat, enne kui see on vaja uuesti katta.

Murukatet on soovitatav korrapäraselt hooldada iga 40 kasutustunni järel ehk kord kahe nädala jooksul. Erakasutuses oleva väljaku puhul tuleb jooksvalt hooldusvajadust hinnata.

 1. Täite ja muru hooldamine
  • Täitematerjali läbi kammimine hoiab täitekihi kogu väljaku ulatuses ühtlasena. See aitab ka hoida kiud pikendatult ja püsti. Eelnev tagab korraliku jalgealuse, palli põrke ja üldise esteetilise väljanägemise.
  • Puhastamiseks sobivad nailonist või polüpropüleenist harjased ja ka kammitaoline kinnitus. Hari ei tohi sisaldada metallkiude, kuna need võivad hoolduse ajal välja kukkuda (ohuks sportlastele) ning lisaks ka kunstmurukatet kahjustada.
  • Jooksvalt võib väljak vajada täiendavat täitmist just eriti tiheda liikumisega aladel. Need on kohad, kus on kõige rohkem kontsentreeritud liikumist.
 2. Pinna desinfitseerimine
  • Kunstmuru väljaku pinnast võib näitlikult võrrelda vanni äravooluga. Mõiste „veri, higi ja pisarad“ kirjeldab täpselt seda, mis sünteetilisele muruväljakule koondub. Väljaku kasutamisel higistatakse, sinna sülitatakse ja mõningatel juhtudel ka veritsetakse ning vihm ja päike võivad, kuid ei suuda seda kõike neutraliseerida. Seetõttu on oluline väljakut aeg-ajalt desinfitseerida.
 3. Õmbluste parandamine
  • Katkiseid õmblusi varakult märgates ja parandades saab vältida suuremaid kahjustusi. Ei ole haruldane, et õmblus laguneb, eriti tihedat liikumist taluvatel aladel. Õmbluste parandamata jätmine võib põhjustada suuremat rebendit väljakul ning seeläbi sportlast vigastada.
 4. Plekkide/prahi eemaldamine
  • Enamik väljakuid on paigaldatud õuetingimustesse, mistõttu kattuvad need sageli prahiga (lehed, prügi, seadmeosad nagu kruvid, mutrid või naelad või raskesti eemaldatavad esemed nagu närimiskumm, rasv ja õli).
  • Leiduvad seadmed, mis muru/täite hooldamise ajal raskemad esemed murukattest magnetitega välja pühivad.
  • Kasutage soovitatud puhastusvahendeid, selleks et eemaldada väljakult soovimatud toidujäägid nagu närimiskumm, õli/rasv või muud potentsiaalselt määrivad esemed.
   Kunstmuru katte eluiga sõltub selle kvaliteedist, kasutusest ja hooldustasemest. Üldjuhul peab tavaline intensiivselt kasutatav kunstmurupind vastu 10–12 aastat.

Harjake ja kastke väljakut vastavalt soovile. Harjamine aitab pealiskatte materjali kogu väljaku pinnal ümber jaotada. Märja liiva harjamine aitab eemaldada lahtist pealispinda kiududest ja kuivatada väljakut. Väljakut võib harjata vastavalt vajadusele enne või pärast mängimist. Hübriidliivapinna eluiga sõltub selle kvaliteedist, kasutusest ja hooldustasemest. Üldjuhul peab tavaline intensiivselt kasutatav hübriidliivapinnas vastu vähemalt 20 aastat.

Väljakut tuleb harjata eelkõige tuule tõttu lahti tulnud pealiskatte ümber jaotamisest väljakul. Kastmise eesmärgiks on väljaku tahkuse ja stabiilsuse tagamine, mille tulemusena paraneb mängijate liikumisel jalatsite haakuvus kattega. Enamasti kastetakse saviväljakuid kaks korda päevas. Kui väljak on juba niiske, siis võib kastmise vahele jätta. Savikatte eluiga sõltub selle kvaliteedist, kasutusest ja hooldustasemest. Üldjuhul peab hästi hooldatud saviväljak vastu seni kuni väljakut on vaja kasutuses hoida.

Tennisevaiba regulaarne puhastamine ja hooldus on selle pikaajalise kestuse eelduseks! Vaipkattega väljaku kasutamiseks on ette nähtud ainult heleda talla ja profiilita jalanõud.

Vaipkatet tuleb puhastada harjastega tolmuimejaga. Harjamise sagedus sõltub väljaku kasutamise intensiivsusest ja määrdumise astmest – seda tuleks siiski teha vähemalt iga kahe nädala tagant! Äärealasid võib puhastada ka tavalise tolmuimejaga.

Väljaku hooldamisel tuleb tähelepanu pöörata väljaulatuvatele kiududele, mis tuleks kääridega ära lõigata. Kõigepealt kontrollige alasid servijoonte läheduses, kuna seal võib esineda enim kahjustusi. 

Vedelikest või värvilisest hõõrdumisest tekkinud plekkide eemaldamiseks tuleks reeglina: esmalt kasutada pehmeid puhastusvahendeid ja ainult vajadusel kangemaid pesuvahendeid. Näiteks plekki, mis ei kao harjamise tulemusel, tuleks enne keemilise aine kasutamist puhastada puhta veega. Pesuainet tuleks pihustada ülejäänud vaibatükile, mida seejärel kasutatakse plekki eemaldamiseks.

Tennisevaipadel on sageli näha kiudude valkjaid triipe, mis on tingitud tugevast mehaanilisest kokkupuutest, näiteks reketi löökidest või teravatest spordijalatsite servadest. Sellised äärmuslikud löögid põhjustavad kiudmaterjali sulamistemperatuuri ületamisel kiudfilamentide osalist sulamist. Väga tugevaid triipe võib harjasega eraldi töödelda, lagundades nii kiudude vormi. 

Vaipkatte eluiga sõltub selle kvaliteedist, kasutusest ja hooldustasemest. Üldjuhul peab keskmise intensiivsusega kasutatav vaipkate vastu vähemalt 20 aastat.

Millised on meie koostöötingimused?

Meie kataloog sisaldab tooteid ja teenuseid, mille kvaliteet on läbi aastate end kinnitanud nii meie paljudele klientidele kui ka meie enda tiimile. Meie tooreportfell on suurem kui käesoleval kodulehel on näidatud, mistõttu soovitame alati meiega otse ühendust võtta ja oma vajadusi täpsemalt kirjeldada.

Hinnapakkumise koostamiseks võtame Sinuga pärast päringu kättesaamist ühendust e-posti või telefoni teel. Valige lihtsalt kataloogist oma eelistatud tooted ja teenused – lisage need päringukorvi, jagage lisainfot ja andke meile oma vajadustest teada.

Lihtsalt saatke meile hinnapäring ja me võtame teiega otse ühendust hinnapakkumis(t) koostamiseks.

Väiksemate tellimuste ja projektide puhul käsitleme kinnitust e-kirja teel kui kokkulepet tellimuste ja projektidega jätkamiseks. Sellegipoolest, saame protsessi hõlbustamiseks ja kiirendamiseks vajadusel jagada oma lepinguprojekti, mille alusel koostöö sõlmida.

Kõik meie pakutavate toodete ja teenuste tellimused on projektipõhised, mistõttu varieeruvad ka tarneajad ja -tingimused. Pakutavatel kaupade puudub kohapealne laovaru – meie kataloogis olev silt "laos" tähistab toote tarnija poolt tagatud saadavust. Tavaliselt kulub tarnete täitmiseks olenevalt tellitud toodetest 1 nädal kuni 5 nädalat. Enne tarneviisi kinnitamist konsulteerime oma klientidega kõige sobivama variandi leidmiseks.

Teeme kõvasti tööd selle nimel, et meie pakutavad tooted ja teenused vastaksid meie enda seatud kõrgetele kvaliteediootustele. Kõikidele meie poolt pakutavatele toodetele kehtivad tootjapoolsed garantiitingimused. Samuti lähtume garantiitingimuste puhul kehtivast seadusandlusest.

Oleme valmis aitama nii nõu ja jõuga! Pakume konsultatsiooni ja nõustamist kõikides spordiväljaku rajamisega seonduvates valdkondades.