Privaatsuspoliitika
Viimati uuendatud 02-Juuli-2024
Jõustumise kuupäev 02-Juuli-2024

See privaatsuspoliitika kirjeldab OÜ Spordiareenid, Soola tn 3, Tartumaa 51004, Eesti, e-post: mario@spordiareenid.ee, telefon: +372 55 598 316 poliitikat seoses teie teabe kogumise, kasutamise ja avaldamisega, kui kasutate meie veebisaiti (https://spordiareenid.ee). (edaspidi „Teenuse“). Teenusele juurdepääsuga või selle kasutamisega nõustute oma teabe kogumise, kasutamise ja avaldamisega vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. Kui te sellega ei nõustu, siis ärge kasutage Teenust.

Me võime käesolevat privaatsuspoliitikat igal ajal muuta ilma teid eelnevalt teavitamata ja avaldame muudetud privaatsuspoliitika Teenuses. Muudetud poliitika jõustub 180 päeva pärast selle avaldamist Teenuses ning teie jätkuv juurdepääs või Teenuse kasutamine pärast seda aega tähendab teie nõusolekut muudetud privaatsuspoliitikaga. Seetõttu soovitame teil seda lehte perioodiliselt üle vaadata.

 1. Teave, mida me kogume:

  Me kogume ja töötleme järgmisi isikuandmeid teie kohta:

  1. Nimi
  2. E-post
  3. Mobiiltelefon
 2. Kuidas me teie teavet kasutame:

  Kasutame teie kohta kogutud teavet järgmisteks eesmärkideks:

  1. Kliendi tagasiside kogumine
  2. Tugi

  Kui soovime teie teavet kasutada mõnel muul eesmärgil, küsime selleks teie nõusolekut ja kasutame teie teavet ainult teie nõusoleku saamisel ning ainult nendel eesmärkidel, milleks nõusolek antakse, välja arvatud juhul, kui seadus nõuab teisiti.

 3. Kuidas me teie teavet jagame:

  Me ei edasta teie isikuandmeid ühelegi kolmandale osapoolele ilma teie nõusolekuta, välja arvatud piiratud juhtudel, mida on kirjeldatud allpool:

  1. Analüütika

  Me nõuame, et kolmas osapool kasutaks neile edastatud isikuandmeid ainult selleks eesmärgiks, milleks need edastati, ja mitte kauem kui vajalik selle eesmärgi täitmiseks.

  Võime avaldada teie isikuandmeid järgmistel juhtudel: (1) kehtiva seaduse, määruse, kohtu korralduse või muu õigusliku protsessi täitmiseks; (2) teie lepingute jõustamiseks meiega, sealhulgas käesoleva privaatsuspoliitikaga; või (3) vastamaks väidetele, et teie Teenuse kasutamine rikub mis tahes kolmanda osapoole õigusi. Kui Teenus või meie ettevõte ühineb või omandatakse mõne teise ettevõtte poolt, edastatakse teie teave uuele omanikule.

 4. Teie teabe säilitamine:

  Säilitame teie isikuandmeid meie juures 90 päeva kuni 2 aastat pärast kasutajate konto lõpetamist või nii kaua, kui vaja kogumise eesmärkide täitmiseks, nagu on üksikasjalikult kirjeldatud käesolevas privaatsuspoliitikas. Võime säilitada teatud teavet kauem, näiteks arvestuse pidamiseks või aruandluseks kooskõlas kehtivate seadustega või muudel õiguspärastel põhjustel nagu õiguslike õiguste jõustamine, pettuste ennetamine jne. Jäägiteave, mis ei võimalda teid tuvastada (otseselt või kaudselt), võib olla säilitatud tähtajatult.

 5. Teie õigused:

  Sõltuvalt kohaldatavast seadusest võib teil olla õigus oma isikuandmetele juurde pääseda, neid parandada või kustutada või saada nende koopia, piirata või vastuväiteid esitada oma andmete aktiivsele töötlemisele, paluda meil jagada (porta) teie isikuandmeid mõnele teisele asutusele, võtta tagasi mis tahes nõusolek, mille olete meile andnud oma andmete töötlemiseks, esitada kaebus pädevale asutusele ja muid õigusi, mis võivad olla asjakohased vastavalt kohaldatavatele seadustele. Nende õiguste kasutamiseks võite kirjutada meile aadressil mario@spordiareenid.ee. Vastame teie päringule vastavalt kohaldatavale seadusele.

  Pange tähele, et kui te ei luba meil koguda või töödelda vajalikke isikuandmeid või võtate tagasi nõusoleku nende töötlemiseks vajalikel eesmärkidel, ei pruugi teil olla võimalik juurde pääseda või kasutada teenuseid, mille jaoks teie teavet küsiti.

 6. Küpsised jms.

  Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas me neid kasutame ja teie valikud seoses nende jälgimistehnoloogiatega, vaadake meie Küpsiste poliitikat.

 7. Turvalisus:

  Teie teabe turvalisus on meie jaoks oluline ja me kasutame mõistlikke turvameetmeid, et vältida teie teabe kaotsiminekut, väärkasutust või volitamata muutmist meie kontrolli all. Kuid arvestades sellega seotud riske, ei saa me garanteerida absoluutset turvalisust ja seetõttu ei saa me tagada ega kinnitada teie meile edastatud teabe turvalisust ning teete seda omal vastutusel.

 8. Kolmandate osapoolte lingid ja teie teabe kasutamine:

  Meie teenus võib sisaldada linke teistele veebisaitidele, mida me ei halda. See privaatsuspoliitika ei käsitle kolmandate osapoolte privaatsuspoliitikat ega muid tavasid, sealhulgas mis tahes kolmanda osapoole, kes tegutseb mis tahes veebisaidil või teenusel, mis võib olla lingi kaudu Teenusesse ligipääsetav. Soovitame teil iga külastatud saidi privaatsuspoliitikat üle vaadata. Meil ei ole kontrolli ja me ei vastuta kolmandate osapoolte saitide või teenuste sisu, privaatsuspoliitikate või tavade eest.

 9. Kaebused / Andmekaitseametnik:

  Kui teil on küsimusi või muresid seoses teie teabe töötlemisega, mis on meie valduses, võite saata e-kirja meie kaebuste ametnikule aadressil OÜ Spordiareenid, Soola tn 3, e-post: mario@spordiareenid.ee. Lahendame teie mured vastavalt kohaldatavale seadusele.